• ECLI:EU:C:2018:882

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Utfärdande land eller institution:Europeiska unionens domstol
  • Utfärdande domstol:Europeiska unionens domstol - Domstolen (C)
  • Typ av beslut/dom:Dom
  • Datum för beslutet/domen:07/11/2018
  • Dag för offentliggörande:07/11/2018
  • Beslutets/domens lydelse:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207424&doclang=SV
  • Rättsområde:Metadatan finns bara på följande språk: FREU-lagstiftning
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Originalspråk:NL
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Typ av tillgång:Offentlig (beslut/domar offentliggjorda i den offentliga delen)
/eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2