• ECLI:EU:C:2019:824

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSLFISV
  • Vydávající země nebo instituce:Soudní dvůr Evropské unie
  • Vydávající soud:Soudní dvůr Evropské unie - Soudní dvůr (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Rozsudek
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:03/10/2019
  • Datum zveřejnění:03/10/2019
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218620&doclang=CS
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FRPrávo EU
  • Vydavatel:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Závazná jazyková znění:DE
  • Vytvořil:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Geografická působnost:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Typy přístupu:Veřejné (rozhodnutí/rozsudky veřejně dostupné)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc