• ECLI:EU:C:2021:78

  Jeigu naudositės šia sistema, bus tariama, kad sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis, pranešimo apie atsakomybės apribojimą nuostatomis ir prieigos prie ECLI teikėjų duomenų taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Identifikatorių suteikusi šalis arba įstaiga:Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
  • Sprendimą priėmęs teismas:Europos Sąjungos Teisingumo Teismas - Teisingumo Teismas (C)
  • Sprendimo/teismo sprendimo rūšis:Išvada
  • Sprendimo/teismo sprendimo data:28/01/2021
  • Paskelbimo data:08/11/2021
  • Sprendimo/teismo sprendimo tekstas:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237086&doclang=LT
  • Teisės sritis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: FREs teisė
  • Paskelbęs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Autentiškos redakcijos kalba (-os):NL
  • Sukūręs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Geografinė aprėptis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Prieigos rūšis:Vieša (viešai skelbiami sprendimai/teismo sprendimai)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc