• ECLI:EU:C:2013:820

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Издаваща държава или институция:Съд на Европейския съюз
  • Издаващ съд:Съд на Европейския съюз - Съд (C)
  • Вид на съдебното решение/акт:Съдебно решение
  • Дата на съдебното решение/акт:12/12/2013
  • Дата на публикуване:12/12/2013
  • Текст на съдебното решение/акт:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=BG
  • Област на правото:Метаданните са на разположение само на следните езици: FRПраво на ЕС
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Автентични езици:ET
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Вид достъп:Публични (съдебни решения, публикувани за обществено ползване)
/eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2