• ECLI:EU:C:2013:820

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Udstedende land eller institution:Съд на Европейския съюз
  • Udstedende domstol:Съд на Европейския съюз - Съд (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Съдебно решение
  • Dato for afgørelsen/dommen:12/12/2013
  • Offentliggørelsesdato:12/12/2013
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=BG
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FRПраво на ЕС
  • Udgiver:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Autentisk(e) sprog:ET
  • Oprettet af:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Dækning:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Adgangstype:Публични (съдебни решения, публикувани за обществено ползване)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc