• ECLI:EU:C:2018:276

  Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávajúca krajina alebo inštitúcia:Съд на Европейския съюз
  • Vydávajúci súd:Съд на Европейския съюз - Съд (C)
  • Typ rozhodnutia/rozsudku:Съдебно решение
  • Dátum rozhodnutia/rozsudku:24/04/2018
  • Dátum uverejnenia:24/04/2018
  • Text rozhodnutia/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&doclang=BG
  • Oblasť práva:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: FRПраво на ЕС
  • Vydavateľ:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Autentické (jazyky):EN
  • Autor:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Územná pôsobnosť:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Typ prístupu:Публични (съдебни решения, публикувани за обществено ползване)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc