• ECLI:EU:C:2018:276

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Utfärdande land eller institution:Съд на Европейския съюз
  • Utfärdande domstol:Съд на Европейския съюз - Съд (C)
  • Typ av beslut/dom:Съдебно решение
  • Datum för beslutet/domen:24/04/2018
  • Dag för offentliggörande:24/04/2018
  • Beslutets/domens lydelse:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201403&doclang=BG
  • Rättsområde:Metadatan finns bara på följande språk: FRПраво на ЕС
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Originalspråk:EN
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Typ av tillgång:Публични (съдебни решения, публикувани за обществено ползване)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc