• ECLI:EU:C:2009:546

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Udstedende land eller institution:Soudní dvůr Evropské unie
  • Udstedende domstol:Soudní dvůr Evropské unie - Soudní dvůr (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Rozsudek
  • Dato for afgørelsen/dommen:10/09/2009
  • Offentliggørelsesdato:10/09/2009
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78178&doclang=CS
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FRPrávo EU
  • Udgiver:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Autentisk(e) sprog:DE
  • Oprettet af:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Dækning:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Adgangstype:Veřejné (rozhodnutí/rozsudky veřejně dostupné)
/eclisearch 1.7.2 build-70ee8066fcdabd1714583c1fe9d3de413fb1a881