• ECLI:EU:C:2011:543

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Avaldav riik või asutus:Soudní dvůr Evropské unie
  • Avaldav kohus:Soudní dvůr Evropské unie - Soudní dvůr (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Rozsudek
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:06/09/2011
  • Avaldamise kuupäev:06/09/2011
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109142&doclang=CS
  • Õigusvaldkond:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: FRPrávo EU
  • Avaldaja:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Autentne keel / Autentsed keeled:IT
  • Kohtu nimi:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Kohtualluvus:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Juurdepääsu liik:Veřejné (rozhodnutí/rozsudky veřejně dostupné)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc