• ECLI:EU:C:2013:820

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Udstedende land eller institution:Soudní dvůr Evropské unie
  • Udstedende domstol:Soudní dvůr Evropské unie - Soudní dvůr (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Rozsudek
  • Dato for afgørelsen/dommen:12/12/2013
  • Offentliggørelsesdato:12/12/2013
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=CS
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FRPrávo EU
  • Udgiver:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Autentisk(e) sprog:ET
  • Oprettet af:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Dækning:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Adgangstype:Veřejné (rozhodnutí/rozsudky veřejně dostupné)
/eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2