• ECLI:EU:C:2019:148

  Jeigu naudositės šia sistema, bus tariama, kad sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis, pranešimo apie atsakomybės apribojimą nuostatomis ir prieigos prie ECLI teikėjų duomenų taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Identifikatorių suteikusi šalis arba įstaiga:Soudní dvůr Evropské unie
  • Sprendimą priėmęs teismas:Soudní dvůr Evropské unie - Soudní dvůr (C)
  • Sprendimo/teismo sprendimo rūšis:Rozsudek
  • Sprendimo/teismo sprendimo data:28/02/2019
  • Paskelbimo data:28/02/2019
  • Sprendimo/teismo sprendimo tekstas:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211186&doclang=CS
  • Teisės sritis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: FRPrávo EU
  • Paskelbęs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Autentiškos redakcijos kalba (-os):DE
  • Sukūręs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Geografinė aprėptis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Prieigos rūšis:Veřejné (rozhodnutí/rozsudky veřejně dostupné)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc