• ECLI:EU:C:2020:453

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Soudní dvůr Evropské unie
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Soudní dvůr Evropské unie - Soudní dvůr (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Rozsudek
  • Datum odločbe/sodbe:11/06/2020
  • Datum objave:11/06/2020
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227294&doclang=CS
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FRPrávo EU
  • Objavil:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Verodostojni jezik(i):DE
  • Avtor ECLI:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Ozemeljska pristojnost:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: EN FR
  • Vrsta dostopa:Veřejné (rozhodnutí/rozsudky veřejně dostupné)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc