• ECLI:EU:C:2003:641

  Jeigu naudositės šia sistema, bus tariama, kad sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis, pranešimo apie atsakomybės apribojimą nuostatomis ir prieigos prie ECLI teikėjų duomenų taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.
  DADEELENESFRITNLPTFISV
  • Identifikatorių suteikusi šalis arba įstaiga:Den Europæiske Unions Domstol
  • Sprendimą priėmęs teismas:Den Europæiske Unions Domstol - Domstolen (C)
  • Sprendimo/teismo sprendimo rūšis:Afgørelse
  • Sprendimo/teismo sprendimo data:27/11/2003
  • Paskelbimo data:27/11/2003
  • Sprendimo/teismo sprendimo tekstas:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48435&doclang=DA
  • Teisės sritis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: FREu-ret
  • Paskelbęs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Autentiškos redakcijos kalba (-os):NL
  • Sukūręs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Geografinė aprėptis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Prieigos rūšis:Offentlige (afgørelser/domme offentliggjort i den offentlige del)
/eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2