• ECLI:EU:C:2016:680

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Utfärdande land eller institution:Den Europæiske Unions Domstol
  • Utfärdande domstol:Den Europæiske Unions Domstol - Domstolen (C)
  • Typ av beslut/dom:Afgørelse
  • Datum för beslutet/domen:14/09/2016
  • Dag för offentliggörande:14/09/2016
  • Beslutets/domens lydelse:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183298&doclang=DA
  • Rättsområde:Metadatan finns bara på följande språk: FREU-ret
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Originalspråk:ES
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Typ av tillgång:Offentlige (afgørelser/domme offentliggjort i den offentlige del)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc