• ECLI:EU:C:2012:71

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Udstedende land eller institution:Gerichtshof der Europäischen Union
  • Udstedende domstol:Gerichtshof der Europäischen Union - Gerichtshof (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Urteil
  • Dato for afgørelsen/dommen:14/02/2012
  • Offentliggørelsesdato:14/02/2012
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&doclang=DE
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FREU-Recht
  • Udgiver:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Autentisk(e) sprog:DE
  • Oprettet af:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Dækning:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Adgangstype:Öffentlich (im öffentlichen Sektor veröffentlichte Entscheidungen/Urteile)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc