• ECLI:EU:C:2013:820

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Avaldav riik või asutus:Gerichtshof der Europäischen Union
  • Avaldav kohus:Gerichtshof der Europäischen Union - Gerichtshof (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Urteil
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:12/12/2013
  • Avaldamise kuupäev:12/12/2013
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=DE
  • Õigusvaldkond:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: FREU-Recht
  • Avaldaja:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Autentne keel / Autentsed keeled:ET
  • Kohtu nimi:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Kohtualluvus:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Juurdepääsu liik:Öffentlich (im öffentlichen Sektor veröffentlichte Entscheidungen/Urteile)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc