• ECLI:EU:C:2017:120

  Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.
  DEENFR
  • Vydávajúca krajina alebo inštitúcia:Gerichtshof der Europäischen Union
  • Vydávajúci súd:Gerichtshof der Europäischen Union - Gerichtshof (C)
  • Typ rozhodnutia/rozsudku:Gerichtsentscheidung
  • Dátum rozhodnutia/rozsudku:15/02/2017
  • Dátum uverejnenia:15/02/2017
  • Text rozhodnutia/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188161&doclang=DE
  • Oblasť práva:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: FREU-Recht
  • Vydavateľ:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Autentické (jazyky):DE
  • Autor:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Územná pôsobnosť:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Typ prístupu:Öffentlich (im öffentlichen Sektor veröffentlichte Entscheidungen/Urteile)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc