• ECLI:EU:C:2018:584

  Järjestelmän käyttäjän katsotaan hyväksyvän sen käyttöehdot ja vastuuvapauslausekkeen sekä säännöt, ehdot ja rajoitukset, jotka koskevat järjestelmään toimitettujen ECLI-tietojen käyttöä.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Tunnuksen antanut maa tai elin:Gerichtshof der Europäischen Union
  • Tunnuksen antanut tuomioistuin:Gerichtshof der Europäischen Union - Gerichtshof (C)
  • Ratkaisun tyyppi:Urteil
  • Ratkaisun päiväys:25/07/2018
  • Julkaisupäivä:25/07/2018
  • Ratkaisun teksti:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&doclang=DE
  • Oikeuden ala:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: FREU-Recht
  • Julkaisija:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: EN FR
  • Todistusvoimaiset kielet:BG
  • Tunnuksen antaja:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: EN FR
  • Maantieteellinen kattavuus:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: EN FR
  • Asiakirjan julkisuus:Öffentlich (im öffentlichen Sektor veröffentlichte Entscheidungen/Urteile)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc