• ECLI:EU:C:2021:57

  Rozpoczęcie korzystania z systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki korzystania z serwisu i klauzulę o wyłączeniu odpowiedzialności, a także zasady, ograniczenia i warunki dotyczące dostępu do danych pochodzących od dostawców sygnatury ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Kraj/instytucja nadający/-a ECLI:Gerichtshof der Europäischen Union
  • Sąd nadający ECLI:Gerichtshof der Europäischen Union - Gerichtshof (C)
  • Rodzaj decyzji/wyroku:Schlussantrag
  • Data decyzji/wyroku:21/01/2021
  • Data publikacji:11/01/2022
  • Tekst decyzji/wyroku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=DE
  • Dziedzina prawa:Metadane są dostępne tylko w tych językach: FREU-Recht
  • Podmiot publikujący:Metadane są dostępne tylko w tych językach: EN FR
  • Autentyczny język:ES
  • Autor:Metadane są dostępne tylko w tych językach: EN FR
  • Terytorialny zakres stosowania:Metadane są dostępne tylko w tych językach: EN FR
  • Rodzaj dostępu:Öffentlich (im öffentlichen Sektor veröffentlichte Entscheidungen/Urteile)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc