• ECLI:EU:C:2003:340

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  DADEELENESFRITNLPTFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Izdevusī tiesa:Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δικαστήριο (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Απόφαση
  • Lēmuma / sprieduma datums:12/06/2003
  • Publicēšanas datums:12/06/2003
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47924&doclang=EL
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FRΔίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuDE
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Δημόσιες (δημοσιευθείσες αποφάσεις για όλους)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc