• ECLI:EU:C:2004:12

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
  DADEELENESFRITNLPTFISV
  • Издаваща държава или институция:Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Издаващ съд:Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δικαστήριο (C)
  • Вид на съдебното решение/акт:Απόφαση
  • Дата на съдебното решение/акт:07/01/2004
  • Дата на публикуване:07/01/2004
  • Текст на съдебното решение/акт:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48824&doclang=EL
  • Област на правото:Метаданните са на разположение само на следните езици: FRΔίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Издател:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Автентични езици:EN
  • Създал:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Обхват:Метаданните са на разположение само на следните езици: EN FR
  • Вид достъп:Δημόσιες (δημοσιευθείσες αποφάσεις για όλους)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc