• ECLI:EU:C:2011:543

  Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávajúca krajina alebo inštitúcia:Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Vydávajúci súd:Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δικαστήριο (C)
  • Typ rozhodnutia/rozsudku:Απόφαση
  • Dátum rozhodnutia/rozsudku:06/09/2011
  • Dátum uverejnenia:06/09/2011
  • Text rozhodnutia/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109142&doclang=EL
  • Oblasť práva:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: FRΔίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Vydavateľ:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Autentické (jazyky):IT
  • Autor:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Územná pôsobnosť:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Typ prístupu:Δημόσιες (δημοσιευθείσες αποφάσεις για όλους)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc