• ECLI:EU:C:2019:218

  Jeigu naudositės šia sistema, bus tariama, kad sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis, pranešimo apie atsakomybės apribojimą nuostatomis ir prieigos prie ECLI teikėjų duomenų taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Identifikatorių suteikusi šalis arba įstaiga:Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Sprendimą priėmęs teismas:Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δικαστήριο (C)
  • Sprendimo/teismo sprendimo rūšis:Απόφαση
  • Sprendimo/teismo sprendimo data:19/03/2019
  • Paskelbimo data:19/03/2019
  • Sprendimo/teismo sprendimo tekstas:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&doclang=EL
  • Teisės sritis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: FRΔίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Paskelbęs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Autentiškos redakcijos kalba (-os):DE
  • Sukūręs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Geografinė aprėptis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Prieigos rūšis:Δημόσιες (δημοσιευθείσες αποφάσεις για όλους)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc