• ECLI:EU:C:1991:89

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  DADEELENESFRITNLPT
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Court of Justice of the European Union
  • Izdevusī tiesa:Court of Justice of the European Union - Court of Justice (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Judgment
  • Lēmuma / sprieduma datums:28/02/1991
  • Publicēšanas datums:28/02/1991
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96516&doclang=EN
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FREU law
  • Publicētājs:Court of Justice of the European union
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuDE
  • Izveidotājs:Court of Justice of the European union
  • Ģeogrāfiskā piekritība:European union
  • Piekļuves veids:Public (decisions/judgments published in the public domain)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc