• ECLI:EU:C:2004:12

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  DADEELENESFRITNLPTFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Court of Justice of the European Union
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Court of Justice of the European Union - Court of Justice (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Judgment
  • Datum odločbe/sodbe:07/01/2004
  • Datum objave:07/01/2004
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48824&doclang=EN
  • Področje prava:Ti metapodatki so na voljo samo v naslednjih jezikih: FREU law
  • Objavil:Court of Justice of the European union
  • Verodostojni jezik(i):EN
  • Avtor ECLI:Court of Justice of the European union
  • Ozemeljska pristojnost:European union
  • Vrsta dostopa:Public (decisions/judgments published in the public domain)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc