• ECLI:EU:C:2013:820

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávající země nebo instituce:Court of Justice of the European Union
  • Vydávající soud:Court of Justice of the European Union - Court of Justice (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Judgment
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:12/12/2013
  • Datum zveřejnění:12/12/2013
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=EN
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FREU law
  • Vydavatel:Court of Justice of the European union
  • Závazná jazyková znění:ET
  • Vytvořil:Court of Justice of the European union
  • Geografická působnost:European union
  • Typy přístupu:Public (decisions/judgments published in the public domain)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc