• ECLI:EU:C:2014:49

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Издаваща държава или институция:Court of Justice of the European Union
  • Издаващ съд:Court of Justice of the European Union - Court of Justice (C)
  • Вид на съдебното решение/акт:Judgment
  • Дата на съдебното решение/акт:06/02/2014
  • Дата на публикуване:06/02/2014
  • Текст на съдебното решение/акт:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147501&doclang=EN
  • Област на правото:Метаданните са на разположение само на следните езици: FREU law
  • Издател:Court of Justice of the European union
  • Автентични езици:NL
  • Създал:Court of Justice of the European union
  • Обхват:European union
  • Вид достъп:Public (decisions/judgments published in the public domain)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc