• ECLI:EU:C:2018:882

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Udstedende land eller institution:Court of Justice of the European Union
  • Udstedende domstol:Court of Justice of the European Union - Court of Justice (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Judgment
  • Dato for afgørelsen/dommen:07/11/2018
  • Offentliggørelsesdato:07/11/2018
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207424&doclang=EN
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FREU law
  • Udgiver:Court of Justice of the European union
  • Autentisk(e) sprog:NL
  • Oprettet af:Court of Justice of the European union
  • Dækning:European union
  • Adgangstype:Public (decisions/judgments published in the public domain)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc