• ECLI:EU:C:2019:533

  Ako se koristite ovim sustavom, prihvaćate uvjete pružanja usluge, izjavu o ograničenju odgovornosti te pravila, ograničenja i uvjete koji se odnose na pristup podacima pružatelja ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Država ili institucija izdavateljica:Court of Justice of the European Union
  • Sud koji je donio odluku:Court of Justice of the European Union - Court of Justice (C)
  • Vrsta odluke/presude:Judgment
  • Datum odluke/presude:26/06/2019
  • Datum objave:26/06/2019
  • Tekst odluke/presude:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=EN
  • Područje prava:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: FREU law
  • Izdavač:Court of Justice of the European union
  • Glavni jezik/jezici:NL
  • Autor:Court of Justice of the European union
  • Pokrivenost:European union
  • Vrsta pristupa:Public (decisions/judgments published in the public domain)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc