• ECLI:EU:T:2006:267

  Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.
  CSDADEETELENESFRITLVLTHUNLPLPTSKFISV
  • Vydávajúca krajina alebo inštitúcia:Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Vydávajúci súd:Tribunal de Justicia de la Unión Europea - Tribunal General (T)
  • Typ rozhodnutia/rozsudku:Sentencia
  • Dátum rozhodnutia/rozsudku:27/09/2006
  • Dátum uverejnenia:27/09/2006
  • Text rozhodnutia/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=64832&doclang=ES
  • Oblasť práva:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: FRDerecho de la UE
  • Vydavateľ:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Autentické (jazyky):FR
  • Autor:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Územná pôsobnosť:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Typ prístupu:Público (decisiones o resoluciones publicadas de dominio público)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc