• ECLI:EU:C:2011:543

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Euroopa Liidu Kohus
  • Izdevusī tiesa:Euroopa Liidu Kohus - Euroopa Kohus (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Kohtuotsus
  • Lēmuma / sprieduma datums:06/09/2011
  • Publicēšanas datums:06/09/2011
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109142&doclang=ET
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FREli õigus
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuIT
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Avalikud (otsused/kohtuotsused, mis on avalikkusele kättesaadavad)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc