• ECLI:EU:C:2012:71

  Jeigu naudositės šia sistema, bus tariama, kad sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis, pranešimo apie atsakomybės apribojimą nuostatomis ir prieigos prie ECLI teikėjų duomenų taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Identifikatorių suteikusi šalis arba įstaiga:Euroopa Liidu Kohus
  • Sprendimą priėmęs teismas:Euroopa Liidu Kohus - Euroopa Kohus (C)
  • Sprendimo/teismo sprendimo rūšis:Kohtuotsus
  • Sprendimo/teismo sprendimo data:14/02/2012
  • Paskelbimo data:14/02/2012
  • Sprendimo/teismo sprendimo tekstas:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119426&doclang=ET
  • Teisės sritis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: FREli õigus
  • Paskelbęs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Autentiškos redakcijos kalba (-os):DE
  • Sukūręs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Geografinė aprėptis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Prieigos rūšis:Avalikud (otsused/kohtuotsused, mis on avalikkusele kättesaadavad)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc