• ECLI:EU:C:2013:820

  Ako se koristite ovim sustavom, prihvaćate uvjete pružanja usluge, izjavu o ograničenju odgovornosti te pravila, ograničenja i uvjete koji se odnose na pristup podacima pružatelja ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ili institucija izdavateljica:Euroopa Liidu Kohus
  • Sud koji je donio odluku:Euroopa Liidu Kohus - Euroopa Kohus (C)
  • Vrsta odluke/presude:Kohtuotsus
  • Datum odluke/presude:12/12/2013
  • Datum objave:12/12/2013
  • Tekst odluke/presude:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145521&doclang=ET
  • Područje prava:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: FREli õigus
  • Izdavač:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Glavni jezik/jezici:ET
  • Autor:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Pokrivenost:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Vrsta pristupa:Avalikud (otsused/kohtuotsused, mis on avalikkusele kättesaadavad)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc