• ECLI:EU:C:2021:57

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Udstedende land eller institution:Euroopa Liidu Kohus
  • Udstedende domstol:Euroopa Liidu Kohus - Euroopa Kohus (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Järeldus
  • Dato for afgørelsen/dommen:21/01/2021
  • Offentliggørelsesdato:11/01/2022
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=ET
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FREli õigus
  • Udgiver:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Autentisk(e) sprog:ES
  • Oprettet af:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Dækning:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Adgangstype:Avalikud (otsused/kohtuotsused, mis on avalikkusele kättesaadavad)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc