• ECLI:EU:C:2018:584

  Hvis du bruger dette system, er du indforstået med vilkårene og ansvarsfraskrivelsen samt reglerne, begrænsningerne og betingelserne for adgang til data fra ECLI-leverandører.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Udstedende land eller institution:Euroopan unionin tuomioistuin
  • Udstedende domstol:Euroopan unionin tuomioistuin - Unionin tuomioistuin (C)
  • Afgørelsens/dommens art:Tuomio
  • Dato for afgørelsen/dommen:25/07/2018
  • Offentliggørelsesdato:25/07/2018
  • Afgørelsens/dommens ordlyd:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&doclang=FI
  • Retsområde:Disse metadata findes kun på følgende sprog: FREU-oikeus
  • Udgiver:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Autentisk(e) sprog:BG
  • Oprettet af:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Dækning:Disse metadata findes kun på følgende sprog: EN FR
  • Adgangstype:Julkinen (yleisesti saatavilla)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc