• ECLI:EU:C:1999:431

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  DADEELENESFRITNLPTFISV
  • Avaldav riik või asutus:Cour de justice de l'Union européenne
  • Avaldav kohus:Cour de justice de l'Union européenne - Cour de justice (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Jugement/arrêt
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:21/09/1999
  • Avaldamise kuupäev:21/09/1999
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44721&doclang=FR
  • Õigusvaldkond:Droit de l’UEDroit européen
  • Avaldaja:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Autentne keel / Autentsed keeled:EN
  • Kohtu nimi:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Kohtualluvus:Union européenne
  • Juurdepääsu liik:Public (décisions/arrêts publiés dans le domaine public)
/eclisearch 1.7.2 build-70ee8066fcdabd1714583c1fe9d3de413fb1a881