• ECLI:EU:C:1999:431

  Z uporabo tega sistema sprejemate pogoje uporabe in izjavo o omejitvi odgovornosti ter pravila, omejitve in pogoje glede dostopa do podatkov ponudnikov dokumentov ECLI.
  DADEELENESFRITNLPTFISV
  • Država ali institucija izdajateljica:Cour de justice de l'Union européenne
  • Sodišče, ki je odločbo izdalo:Cour de justice de l'Union européenne - Cour de justice (C)
  • Vrsta odločbe/sodbe:Jugement/arrêt
  • Datum odločbe/sodbe:21/09/1999
  • Datum objave:21/09/1999
  • Besedilo odločbe/sodbe:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44721&doclang=FR
  • Področje prava:Droit de l’UEDroit européen
  • Objavil:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Verodostojni jezik(i):EN
  • Avtor ECLI:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Ozemeljska pristojnost:Union européenne
  • Vrsta dostopa:Public (décisions/arrêts publiés dans le domaine public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc