• ECLI:EU:C:2000:202

  Ако използвате тази система, се счита, че приемате условията за ползване и клаузата за отказ от отговорност, както и правилата, ограниченията и условията за достъп до данни от доставчици на ECLI .
  DADEELENESFRITNLPTFISV
  • Издаваща държава или институция:Cour de justice de l'Union européenne
  • Издаващ съд:Cour de justice de l'Union européenne - Cour de justice (C)
  • Вид на съдебното решение/акт:Jugement/arrêt
  • Дата на съдебното решение/акт:13/04/2000
  • Дата на публикуване:13/04/2000
  • Текст на съдебното решение/акт:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=45243&doclang=FR
  • Област на правото:Droit de l’UEDroit européen
  • Издател:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Автентични езици:SV
  • Създал:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Обхват:Union européenne
  • Вид достъп:Public (décisions/arrêts publiés dans le domaine public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc