• ECLI:EU:C:2021:57

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Cour de justice de l'Union européenne
  • Izdevusī tiesa:Cour de justice de l'Union européenne - Cour de justice (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Conclusion
  • Lēmuma / sprieduma datums:21/01/2021
  • Publicēšanas datums:11/01/2022
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=FR
  • Tiesību nozare:Droit de l’UEDroit européen
  • Publicētājs:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuES
  • Izveidotājs:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Union européenne
  • Piekļuves veids:Public (décisions/arrêts publiés dans le domaine public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc