• ECLI:EU:C:2021:57

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Avaldav riik või asutus:Cour de justice de l'Union européenne
  • Avaldav kohus:Cour de justice de l'Union européenne - Cour de justice (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Conclusion
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:21/01/2021
  • Avaldamise kuupäev:11/01/2022
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=FR
  • Õigusvaldkond:Droit de l’UEDroit européen
  • Avaldaja:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Autentne keel / Autentsed keeled:ES
  • Kohtu nimi:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Kohtualluvus:Union européenne
  • Juurdepääsu liik:Public (décisions/arrêts publiés dans le domaine public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc