• ECLI:EU:C:2022:21

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Utfärdande land eller institution:Cour de justice de l'Union européenne
  • Utfärdande domstol:Cour de justice de l'Union européenne - Cour de justice (C)
  • Typ av beslut/dom:Jugement/arrêt
  • Datum för beslutet/domen:13/01/2022
  • Dag för offentliggörande:03/08/2022
  • Beslutets/domens lydelse:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252131&doclang=FR
  • Rättsområde:Droit de l’UEDroit européen
  • Utgivare:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Originalspråk:HU
  • Skapad av:Cour de Justice de l’Union européenne
  • Omfattning:Union européenne
  • Typ av tillgång:Public (décisions/arrêts publiés dans le domaine public)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc