• ECLI:EU:C:2013:533

  Om du använder systemet utgår vi från att du godkänner villkoren och ansvarsfriskrivningen samt reglerna, begränsningarna och villkoren för tillgång till data från ECLI:s uppgiftslämnare.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Utfärdande land eller institution:Sud Europske unije
  • Utfärdande domstol:Sud Europske unije - Sud (C)
  • Typ av beslut/dom:Presuda
  • Datum för beslutet/domen:10/09/2013
  • Dag för offentliggörande:10/09/2013
  • Beslutets/domens lydelse:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140861&doclang=HR
  • Rättsområde:Metadatan finns bara på följande språk: FRPravo EU-a
  • Utgivare:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Originalspråk:NL
  • Skapad av:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Omfattning:Metadatan finns bara på följande språk: EN FR
  • Typ av tillgång:Javni (odluke/presude koje su dostupne javnosti)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc