• ECLI:EU:C:2018:584

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Avaldav riik või asutus:Sud Europske unije
  • Avaldav kohus:Sud Europske unije - Sud (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Presuda
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:25/07/2018
  • Avaldamise kuupäev:25/07/2018
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204382&doclang=HR
  • Õigusvaldkond:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: FRPravo EU-a
  • Avaldaja:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Autentne keel / Autentsed keeled:BG
  • Kohtu nimi:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Kohtualluvus:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Juurdepääsu liik:Javni (odluke/presude koje su dostupne javnosti)
/eclisearch 1.7.4 build-43d88f3a87823a3bd341825aa522391b0c116fc2