• ECLI:EU:C:2011:809

  Ak začnete používať tento systém, predpokladá sa, že súhlasíte s podmienkami poskytovania služby, vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a s pravidlami, obmedzeniami a podmienkami prístupu k údajom od poskytovateľov dokumentov ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávajúca krajina alebo inštitúcia:Az Európai Unió Bírósága
  • Vydávajúci súd:Az Európai Unió Bírósága - Bíróság (C)
  • Typ rozhodnutia/rozsudku:Ítélet
  • Dátum rozhodnutia/rozsudku:08/12/2011
  • Dátum uverejnenia:08/12/2011
  • Text rozhodnutia/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116127&doclang=HU
  • Oblasť práva:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: FREurópai uniós jog
  • Vydavateľ:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Autentické (jazyky):DE
  • Autor:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Územná pôsobnosť:Tieto metaúdaje sú k dispozícii len v týchto jazykoch: EN FR
  • Typ prístupu:Nyilvános (a nyilvánosság számára hozzáférhető határozatok/határozatok)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc