• ECLI:EU:C:2019:533

  Používáte-li tento systém, předpokládá se, že souhlasíte se všeobecnými podmínkami využívání této služby, s prohlášením o vyloučení odpovědnosti, jakož i s pravidly týkajícími se podmínek a omezení přístupu k údajům od poskytovatelů ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Vydávající země nebo instituce:Az Európai Unió Bírósága
  • Vydávající soud:Az Európai Unió Bírósága - Bíróság (C)
  • Druh rozhodnutí/rozsudku:Ítélet
  • Datum rozhodnutí/rozsudku:26/06/2019
  • Datum zveřejnění:26/06/2019
  • Znění rozhodnutí/rozsudku:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215512&doclang=HU
  • Oblast práva:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: FREurópai uniós jog
  • Vydavatel:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Závazná jazyková znění:NL
  • Vytvořil:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Geografická působnost:Tato metadata jsou dispozici pouze v těchto jazycích: EN FR
  • Typy přístupu:Nyilvános (a nyilvánosság számára hozzáférhető határozatok/határozatok)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc