• ECLI:EU:C:2021:57

  Jeigu naudositės šia sistema, bus tariama, kad sutinkate su paslaugų teikimo sąlygomis, pranešimo apie atsakomybės apribojimą nuostatomis ir prieigos prie ECLI teikėjų duomenų taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Identifikatorių suteikusi šalis arba įstaiga:Az Európai Unió Bírósága
  • Sprendimą priėmęs teismas:Az Európai Unió Bírósága - Bíróság (C)
  • Sprendimo/teismo sprendimo rūšis:Állásfoglalás
  • Sprendimo/teismo sprendimo data:21/01/2021
  • Paskelbimo data:11/01/2022
  • Sprendimo/teismo sprendimo tekstas:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=236731&doclang=HU
  • Teisės sritis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: FREurópai uniós jog
  • Paskelbęs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Autentiškos redakcijos kalba (-os):ES
  • Sukūręs subjektas:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Geografinė aprėptis:Šie metaduomenys yra tik šiomis kalbomis: EN FR
  • Prieigos rūšis:Nyilvános (a nyilvánosság számára hozzáférhető határozatok/határozatok)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc