• ECLI:EU:C:2003:333

  Ja izmantojat šo sistēmu, tiks pieņemts, ka jūs piekrītat pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un atrunai, kā arī noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi ECLI (dokumenta, kuram ir šis ECLI) izdevējiestādes nodrošinātajiem datiem.
  DADEELENESFRITNLPTFISV
  • Izdevusī valsts vai iestāde:Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Izdevusī tiesa:Corte di giustizia dell'Unione europea - Corte di giustizia (C)
  • Lēmuma / sprieduma veids:Sentenza
  • Lēmuma / sprieduma datums:12/06/2003
  • Publicēšanas datums:12/06/2003
  • Lēmuma / sprieduma teksts:
   http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47920&doclang=IT
  • Tiesību nozare:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): FRDiritto dell’unione
  • Publicētājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Valoda(-s), kurā(-s) dokuments uzskatāms par autentiskuDE
  • Izveidotājs:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Ģeogrāfiskā piekritība:Metadati ir pieejami tikai šādā(-ās) valodā(-ās): EN FR
  • Piekļuves veids:Pubblico (decisioni/sentenze pubblicamente accessibili)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc