• ECLI:EU:C:2013:533

  Järjestelmän käyttäjän katsotaan hyväksyvän sen käyttöehdot ja vastuuvapauslausekkeen sekä säännöt, ehdot ja rajoitukset, jotka koskevat järjestelmään toimitettujen ECLI-tietojen käyttöä.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Tunnuksen antanut maa tai elin:Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Tunnuksen antanut tuomioistuin:Corte di giustizia dell'Unione europea - Corte di giustizia (C)
  • Ratkaisun tyyppi:Sentenza
  • Ratkaisun päiväys:10/09/2013
  • Julkaisupäivä:10/09/2013
  • Ratkaisun teksti:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140861&doclang=IT
  • Oikeuden ala:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: FRDiritto dell’unione
  • Julkaisija:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: EN FR
  • Todistusvoimaiset kielet:NL
  • Tunnuksen antaja:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: EN FR
  • Maantieteellinen kattavuus:Metadata on saatavilla vain seuraavilla kielillä: EN FR
  • Asiakirjan julkisuus:Pubblico (decisioni/sentenze pubblicamente accessibili)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc