• ECLI:EU:C:2016:644

  Ako se koristite ovim sustavom, prihvaćate uvjete pružanja usluge, izjavu o ograničenju odgovornosti te pravila, ograničenja i uvjete koji se odnose na pristup podacima pružatelja ECLI.
  BGCSDADEETELENESFRITHRLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISV
  • Država ili institucija izdavateljica:Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Sud koji je donio odluku:Corte di giustizia dell'Unione europea - Corte di giustizia (C)
  • Vrsta odluke/presude:Sentenza
  • Datum odluke/presude:08/09/2016
  • Datum objave:08/09/2016
  • Tekst odluke/presude:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&doclang=IT
  • Područje prava:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: FRDiritto dell’unione
  • Izdavač:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Glavni jezik/jezici:NL
  • Autor:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Pokrivenost:Ti metapodaci dostupni su samo na sljedećim jezicima: EN FR
  • Vrsta pristupa:Pubblico (decisioni/sentenze pubblicamente accessibili)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc