• ECLI:EU:C:2019:218

  Kui kasutate seda süsteemi, siis eeldatakse, et olete nõustunud kasutustingimuste ja vastutamatuse sättega, samuti eeskirjade, piirangute ja tingimustega, mida kohaldatakse ECLI teenusepakkujate esitatud teabele juurdepääsu suhtes.
  BGCSDADEETELENESFRITLVLTHUMTNLPLPTROSKSLFISVHR
  • Avaldav riik või asutus:Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Avaldav kohus:Corte di giustizia dell'Unione europea - Corte di giustizia (C)
  • Otsuse/kohtuotsuse liik:Sentenza
  • Otsuse/kohtuotsuse kuupäev:19/03/2019
  • Avaldamise kuupäev:19/03/2019
  • Otsuse/kohtuotsuse tekst:
   http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211803&doclang=IT
  • Õigusvaldkond:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: FRDiritto dell’unione
  • Avaldaja:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Autentne keel / Autentsed keeled:DE
  • Kohtu nimi:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Kohtualluvus:Metaandmed on kättesaadavad vaid järgmis(t)es keel(t)es: EN FR
  • Juurdepääsu liik:Pubblico (decisioni/sentenze pubblicamente accessibili)
/eclisearch 1.7.5 build-48884887127f79fca02ac272f9d5c168186d6dbc